Göz | Epilasek | Katarakt | Göz Hastaneleri | Lasik | Göz Merkezleri | Hipermetrop | Astigmat | Göz Tedavileri | Şaşılık

Sayfada 2 kişi var 
En son ne zaman göz kontrolü yaptırdınız ?
 
 
 
 
 

  LASIK Nedir? 

LASIK kelimesi, Laser Assisted in-Situ Keratomileusis kelimelerinin baş harfleriyle elde edilmiş bir kısaltmadır. LASIK metodu aslında 1949'larda başlayan ve lameller refraktif cerrahi denen tekniklerin lazer teknolojsi kullanılarak mükemmelleştirilmiş son şeklidir. Bu teknikte, kornea dokusunun en önünde yer alan epitel tabakası ve Bowman tabakasının (kendini yenileme özelliği olmayan bir tabaka) mikrokeratom denen bir cihazla katman halinde (flap) kaldırılması esastır.
   

  Allerik Göz Hastalıkları 

Allerji toplumda sık görülen bir hastalıktır ve insanların yaklaşık %15'inde allerjinin bir veya birkaç çeşidi görülür. Çevreyle direkt teması nedeniyle göz allerjik hastalıklara daha sık meyil gösteren bir organımızdır. Göz allerjileri gözde yanma, batma, kaşıntı, çapaklanma, kızarıklık, sulanma, ışığa karşı hassasiyet ve görme bozukluğu meydana getirebilir. İleri allerji formlarında gözün beyaz kısmında yapışıklıklar dahi olabilir.
   

  Glokom nedir? 

» Göziçi basıncı nedir?
Göz, ön ve arka segment olarak iki bölümden oluşur. Bu iki bölümü birbirinden ayıran yapı lenstir. Ön segment de yine ön ve arka kamara olarak iki bölümden oluşur. Bu iki bölümü ise iris dediğimiz gözün renkli tabakası ayırır. Ön kamarayı önde kornea sınırlar. Bu bölüm aköz denilen su gibi bir sıvı ile doludur. Aköz sıvısı lensin bağlantı noktalarının yakınındaki silier cisimden salgılanır, lensin ön yüzeyinden akarak ön kamaraya gelir. Burada lens ve korneanın beslenmesini sağlar. Ayrıca gözün şeklini oluşturacak basıncı meydana getirir. Bu basınca göziçi basıncı (GİB) denir. Görmenin korunması için bu basıncın belli sınırlar içinde korunması şarttır.

Normal toplumda GİB 14-16 mmHg civarındadır. 20-21 mmHg'ya kadarki değerler de normal kabul edilebilir. 22 ve üzerindeki değerler şüpheli ve anormaldir. Fakat her GİB da herkeste aynı şekilde bir hasara yol açmayabilir.

» Glokom nedir?
Silier cisimden salınan aköz sıvısı göz bebeğinden ön tarafa gelip iris ile korneanın birleşim yerindeki açıda trabeküler ağ denilen yapıdan süzülür. Devamlı bir döngüsü vardır. Bu döngü, göz bebeğinden geçiş esnasında ya da trabeküler ağ ve sonrasında engellenecek olursa GİB yükselmeye başlar. Artan basınç sağlam yapıya sahip gözü bir balon gibi patlatamaz. Bunun yerine en zayıf noktası olan görme sinirinin göze giriş yerine basınç yaparak sinirleri öldürür. Böylece kalıcı bir görme kaybı meydana gelir. Bu nedenle erken tanı ve tedavi önemlidir.
   

  Katarakt Cerrahisi 


Katarakt, insan gözündeki lensin kesifleşmesi olup bunun sonucunda görme azalması ve hatta görme kaybı meydana gelir. Tedavisi yapılabilir bir hastalıktır ve tedavisi ancak cerrahi ile mümkün olmaktadır.

Kataraktın tedavisi için pek çok cerrahi yöntem tanımlanmış olmasına rağmen günümüzde sık kullanılan iki yöntem bulunmaktadır. Bunlar ekstrakapsüler katarakt ekstraksiyonu ve fakoemulsifikasyondur.

   

  Şaşılık Nedir ? 


Gözlerden birinin tam karşıya bakarken, diğerinin yukarı, aşağı, içe veya dışa bakması ile tanımlanan bir göz hastalığıdır.


Her iki gözün retinasında farklı noktalarda oluşan görüntülerin tek olarak algılanması için gözlerin paralel olması gerekmektedir. Çocukluk döneminde gözler birbirine paralel olmadığında, kayma olan gözden gelen görüntü beyinde görme merkezinde baskılanacağı için tembelliğe, yetişkinlerde ise çift görmeye sebep olur.

   

  KERATOKONUS NEDİR ? 
KERATOKONUS NEDİR ?

Gözün en önünde yer alan ve bir kubbe bombeliğinde olması gereken saydam tabakanın bombeliğinin bozulması ve konik şekil almasıdır. Yani keratokonus, "konik şekilli kornea" anlamındadır. Normalde yuvarlak şekilli olan korneanın konikleşmesiyle görme azalır.
   

  Kontak lensler 

Kontak lensler, gözdeki kusurların düzeltilmesi veya bazı hastalıkların tedavisi için kullanılırlar. Refraksiyon ve optikle ilgili ilkeler gözlüklere benzer şekilde kontak lenslere de uygulanır. Refraktif cerrahideki gelişmeler çoğu kontak lens kullanıcısını cerrahiye yönlendirmiştir.
   

  Çocuklarda Göz Hastalıkları 
Erişkinlerde görülen göz hastalıklarının bir çoğu daha az sıklıkla olmak üzere bebeklerde ve çocuklarda da görülebilir.

ÇOCUKLARDA EN SIK GÖRÜLEN GÖZ RAHATSIZLIKLARI:

Görme kusurları (miyop, hipermetrop, astigmat), şaşılık, göz tembelliği, doğuştan katarakt, doğuştan göz tansiyonu (glokom), doğuştan gözyaşı kanalı tıkanıklığı, doğuştan anomaliler, bazı göz tümörleri olarak sıralanabilir.
   

  GÖZ TEMBELLİĞİ - AMBLYOPI NEDİR? 
Çocukluğun erken döneminde sağlıklı görmenin sağlanamamasıyla oluşan bir durumdur. Bir göz iyi görünürken diğerinin aynı seviyede görmemesi durumunda az gören göze amblyopik adı verilir. Genellikle tek gözde görülür. Toplumda %2-3 oranında görülen bir durumdur. Erken tanı konması amacıyla ailelerin bu durum hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir.
   


  Haberler  

Görüntü kapanmadan tedbiri alın
Çocuk Göz Sağlığı
Göz Sağlığımız için Check Up
Az görme nedir?
Hastalıklardan Korunmak İçin Aşı
Konular

Göz

göz hastanesi

göz laser

göz lazer

göz merkezi

göz tedavisi

epilasek

epilasik

katarakt

miyop

hipermetrop

retina

Ziyaretçi Sayısı : | Powered By: meltem.gen.tr
 

Göz, Göz Hastanesi, Göz Lazer, Göz Laser, Göz Merkezi, Göz Tedavisi, Epilasek, Epilasik, Katarakt, Miyop, Hipermetrop, Retina